Skræddersyede løsninger

Hos Axello har vi hjulpet en lang række kunder med at optimere flowet og administration af data ved simple programmeringer. Vi arbejder i jeres allerede indkøbte programmer eller licenser, så I ikke skal investere i nye services. Jeres medarbejdere kender allerede brugergrænsefladen, og skal derfor ikke igennem oplæring af nye programmer. 

Få eksempelvis trukket komplekse data fra forskellige services til et afrapporteringsværktøj, der visualiserer data og giver jer bedre overblik. Eller få fjernet tidsrøveren i manual administration og data fra forskellige platforme.

RAPPORTERING

Vi kan levere licensfrie løsninger til rapportering, der er programmeret specifikt efter jeres behov og arbejdsrutiner. I får en intuitiv brugerflade, der gør det let og overskueligt for brugerne at arbejde med større og komplekse data. Vi kan programmere i jeres eksisterende løsninger, så I ikke skal til at lære nye systemer.

DOKUMENTER

Bruger I meget tid på at indtaste informationer og data? Uanset om det er arbejdssedler, køresedler, udlæg, ferieplaner, regneark eller anden dokumentation, kan vi lave en løsning, der trækker de korrekte data helt automatisk til den visning, I har brug for. Det mindsker risikoen for fejl og spildtid på rettelser.

TILBUDSLØSNING

Få lavet en løsning til udtræk og behandling af data, der minimerer fejl og giver et nemt visuelt overblik. Vi programmerer løsninger, der skaber struktur og systematik i tilgangen til salg, opfølgning og tilbudsgivning. Vi sikrer, at jeres processer bliver ensrettede og altid får de korrekte beregninger.

PROTOTYPING

Med en prototype sikrer I jer, at jeres idé bliver testet grundigt igennem, inden den bliver offentliggjort. Med VBA-programmering laver vi en løsning til jer, hvori I f.eks. kan teste en webapplikation til styring af forretningsprocesser.

KONVERTERING

Har I en eksisterende applikation, som er blevet for stor og kompleks at vedligeholde i Excel? Eller måske ønsker I at tilgå applikationen via mobiltelefon? Vi konverterer eksisterende Excel/applikationer til en moderne cloudbaseret webapplikation.

INTEGRATIONER

Integrationer mellem jeres forskellige services sikrer, at I kan trække og modulere data på tværs af datakilder. Lav automatiske træk, kørsler og statistikker, så I minimerer manuelle processer og skaber overblik over forretningens tal på tværs af afdelinger.

Ring til os

Send os dine kontaktoplysninger i formularen, eller giv os et kald, hvis vi skal hjælpe jer med en løsning, der kan spare både tid og penge. 

+45 42 95 44 05

info@axello.dk