Kundecases

Vi har løst en lang række forskellige udfordringer for vores kunder.
Nedenfor er blot et par eksempler på hvilke løsninger, vi har programmeret for nogle af vores kunder.

Rapportering

Udfordring: 

Kundens udfordring var, at processen med at generere grafer var for omkostningstung og kompleks, da mange opgaver blev udført manuelt. Dette udgjorde desuden en stor risiko for fejl i rapporterne. 

Løsning: 

For at løse kundens problem, udviklede vi et værktøj i Excel. Løsningen henter data fra en SQL-database (Azure) og genererer tilhørende grafer automatisk. Graferne bliver eksporteret til PDF, så de kan anvendes direkte af grafikeren til rapporterne. 

Resultat:
Kunden sparede store mængder tid, reducerede risiko for fejl under processen og fik et bedre visuelt udtryk og bedre forståelse af deres data.

Pris: 45.000 kr. 

Kataloggenerering

Udfordring: 

Den grafiske afdeling hos denne kunde brugte op til 6 måneder på at generere ét katalog. Kunden ønskede at reducere de manuelle processer til kataloger, så de kunne øge frekvensen af katalogudgivelser.

Løsning: 

På baggrund af SharePoint-lister udviklede vi et værktøj, der genererede kataloget automatisk ved få klik. Brugeren udvælger de produkter, der skal med i kataloget, og værktøjet henter produktbilleder og stregkoder fra deres web-server. Kataloget genereres nu helt uden at involvere grafisk afdeling, og kan distribueres digitalt eller til tryk.

Resultat:
Kunden har reduceret sine omkostninger til kataloger væsentligt, og kan nu generere mange flere end tidligere. Vi har reduceret tidsforbruget, som nu er helt nede på 30 minutter pr. katalog. Vi har ligeledes reduceret risici for manuelle fejl og minimering af kapacitetsudfordringer.

Pris: 29.000 kr. 

Procesoptimering

Udfordring: 

Kunden ønskede at automatisere processer vedr. sagsbehandling og mails, så brugeren ikke skal videresende mails fra Outlook til det system, der påfører sagsnumre. 

Løsning: 

For at løse kundens udfordring, har vi udviklet et Add-in til Outlook. Værktøjer læser mailadressen fra registreringsdatabasen, lader brugeren påføre sagsnummer og videresender til korrekt mailadresse. Vi leverede Add-in som MSI-pakke, så IT-afdelingen let kunne distribuere til brugerne.

Resultat: 

Vi har reduceret tidsforbruget på processen og minimeret risiko for fejl. Mailen bliver nu altid sendt det rigtige sted hen, og får altid påført et sagsnummer, hvilket gør sagsbehandlingen hurtigere og lettere. 

Pris: 19.000 kr. 

Procesoptimering

Udfordring: 

Kunden modtager regninger i PDF-format, som kan være op til 400 sider. Regningerne bogføres manuelt, og tager 1-2 dage. Kunden ønsker at minimere tidsforbruget på bogføringen.

Løsning: 

Vi har udviklet et værktøj i Excel, som læser PDF-regningen, og konverterer det til en bogføringskladde. Brugeren skal nu kun tjekke, om alt stemmer på bogføringen. Derefter kan det hele indlæses i kundens ERP-system.

Resultat: 

Vi har reduceret kundens manuelle arbejde fra 1-2 dage til ca. 30 minutter. Derudover har vi reduceret risikoen for manuelle fejl, da brugeren ikke længere skal indtaste data. 

Pris: 9.500 kr.

Ring til os

Send os dine kontaktoplysninger i formularen, eller giv os et kald, hvis vi skal hjælpe jer med en løsning, der kan spare både tid og penge. 

+45 42 95 44 05

info@axello.dk